Tıklayın Biz Sizi Arayalım
Genel Aranma Talebi
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-posta adresiniz
Arama Zamanı
Talep Formu
Genel Aranma Talebi
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
E-posta adresiniz
Satış Sözleşmesi

Sözleşme Tarafları
İş bu sözleşme; Halaskargazi Caddesi No:112 Gazi Ethem Paşa Sitesi Kat:7 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, 0212 291 02 80 irtibat numarası ile 0212 291 02 84 numaralı faks ve www.karavantravel.com. internet adresine sahip KARAVAN TURİZM SEAYHAT ve NAKLİYAT A.Ş. (bundan sonra KARAVAN CRUISES olarak anılacaktır) ile tur kayıt formunda Adı, Soyadı ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur. 

I - ÖDEMELER
KARAVAN CRUISES 'ın yurtdışı gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin % 100'ü ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise hareket tarihinden 10 gün önce ödenmelidir. Aksi takdirde tüketicinin geziye katılmaktan vazgeçtiği varsayılır ve gezi bedelinin % 100’ü cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. 

II -İPTAL - VAZGEÇME - DEĞİŞİKLİKLER
1. KARAVAN CRUISES tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. 
2. Tüketici gemi turundan vazgeçtiği takdirde aşağıda yazılı olan cezayı öder. Aşağıdaki iptal şartları tur hareketine kalan gün adedini ve de toplam tur bedeli üzerinde kesilecek olan ceza miktarını belirtmektedir. Rezervasyonun kesinleştiği günden gemi kalkış tarihine 46 gün kala yapılan iptallerde toplam tutarın %10'u, 45 – 31 gün kala yapılan iptallerde % 25, 30 – 16 gün kala yapılan iptallerde % 50’si ve 15-0 gün kala yapılan iptallerde % 100 iptal cezası tahsil edilir. 
3. Tüketici rezervasyonunu, kendisinin 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarında veya birinci dereceden yakınlarının ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden çift doktor imzalı bir rapor ile belgelemeleri durumunda iptal hakkına sahiptir, aynı odayı paylaşan kişilerin veya seyahate beraber katıldığı kişilerin iptal etme hakkı yoktur. Bu haller dışında kalan bir sebep ile iptal durumunda, yukarıda yazılı olan iptal şartları geçerlidir. 
4. Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar. 
5. Tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür. 
6. Gemi turu ile ilgili uçak rezervasyonu yapıldığında, opsiyon tarihinde biletleri kesilir. Turun yolcu tarafından iptali halinde iptal edilen uçak biletlerinin cezası yolcuya aynen yansıtılır. 
7. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları, gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz. 

III - MÜCBİR SEBEPLER
1. KARAVAN CRUISES üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamasına bağlı olarak (veya yol engeli, grev, terör, savaş, savaş olasılığı, karantina olasılığı, ön görülemez teknik hususlar, uçak gecikmeleri, doğal afet vb. gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa) gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz, ödediği bedel turun yapılması amacıyla 3. şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar haricinde iade edilir. 
2. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak doküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 7 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması amacıyla 3. Şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.

IV - GENEL HÜKÜMLER 
1. KARAVAN CRUISES, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar KARAVAN CRUISES için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.
2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve taşıyıcı havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle KARAVAN TRAVEL sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez. 
3. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir. 
4. KARAVAN CRUISES 'dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde KARAVAN CRUISES'a başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde KARAVAN CRUISES tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından KARAVAN TRAVEL sorumlu değildir. 
5. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını KARAVAN TRAVEL broşürü, KARAVAN TRAVEL internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır. 
6. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır 
7. Paket programa rehberlik dahil edilmiş ise tur bedeli ücreti kapsamındadır. 
8. KARAVAN CRUISES, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup, meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir. 
9. Otele ve gemiye varış günü odalar saat 14.00'den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 12.00'ye kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.
10. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle KARAVAN TRAVEL muhatap değildir. Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa yada şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir. 
11. KARAVAN CRUISES paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkca belirten ek sözleşmeyi kabul eder (vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç). Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde KARAVAN TRAVEL’ın kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma yada sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (8 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir. 
12. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden KARAVAN CRUISES sorumludur. KARAVAN CRUISES, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 
13. Seyahat sağlık ve asistans hizmetleri içeren paket sigorta ücret mukabilinde KARAVAN CRUISES’dan talep edilebilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 
14. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir. 
15. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile KARAVAN CRUISES'da kalan kopyası arasında fark olursa, KARAVAN CRUISES’da kalan kopya ile KARAVAN CRUISES’ın kayıtları esas alınır.
16. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir.